Privacystatement

 

Valbruna Nederland BV respecteert te allen tijde de privacy van haar on-line bezoekers. Persoonsgegevens, die door gebruikers van de site aan Valbruna Nederland BV worden verstrekt, bijvoorbeeld bij een informatieaanvraag, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle gegevens die u stuurt naar deze site dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.