Producten

Magival®
´Magival´® bestaat uit een reeks van ferritische staalsoorten met een zeer goede verspaanbaarheid, ontwikkeld voor applicaties waar een hoge magnetische permeabiliteit vereist is. De productie hiervan vindt (zoals bij alle materialen) in zijn geheel plaats bij Valbruna. Een vooruitstrevend productieproces gekoppeld aan een voortdurende controle van de materialen zorgt voor een materiaal dat zeer gevoelig is voor veranderingen in het magnetisch veld. Hierdoor is een kostbaar gloeiproces door de verbruiker overbodig geworden.

Juist door de magnetische eigenschappen wordt dit materiaal uitermate succesvol toegepast bij de productie van electromagnetische apparaten, magneetventielen, solenoid valves, relais, doorstroom-regelaars etc. Over ´Magival´® is eveneens een aparte brochure uitgebracht.