Disclaimer

 

Valbruna Nederland BV zet zich naar alle redelijkheid in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Valbruna Nederland BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site.
Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten, waarvoor Valbruna Nederland BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Valbruna Nederland BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site alsmede de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Auteursrecht
Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Valbruna Nederland BV.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze disclaimer nog vragen of opmerkingen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen.